Konsulttjänster

HS Energi & Klimat AB

"För en mer energieffektiv vardag"

Certifierad sakkunnig funktionskontrollant

av ventilationssystem

Behörighet K

Certifikatsnummer 7165


Certifierad Solcellsinstallatör

Enligt BFS 2015:4 CIN 2


Certifikatsnummer 61

Energiberäkning

För ny-, om- & tillbyggnad


Lufttäthetskontroll Uppfyller det utförda arbetet den beräknade lufttätheten enligt energiberäkning?


Värmefotografering

Av gamla som nya byggnader.


Inneklimat

Hur mår inneklimatet hos dig? Hur påverkas byggnaden, men framförallt personerna av innneklimatet?

Konsulttjänster


Energiberäkningar

Analys av inneklimat

Lufttäthetsprovning

OVK

HS  Energi & Klimat AB


Kontor & Visningshus Staffanstorp

Henrik Sundberg

0702-64 27 62

henrik@energioklimat.se

HS Energi & Klimat AB

Knutsborg 47

245 45 Staffanstorp


"För en mer energieffektiv vardag"

HS  Energi & Klimat AB


Kontor & Visningshus Solceller Båstad

Mats Jönsson

0733-66 61 88

mats@energioklimat.se