Konsulttjänster

Certifierad Solcellsinstallatör

Enligt BFS 2015:4 CIN 2


Certifikatsnummer 61

Certifierad sakkunnig funktionskontrollant

av ventilationssystem

Behörighet K

Certifikatsnummer 7165


Energiberäkning

För ny-, om- & tillbyggnad


Lufttäthetskontroll Uppfyller det utförda arbetet den beräknade lufttätheten enligt energiberäkning?


Värmefotografering

Av gamla som nya byggnader.


Inneklimat

Hur mår inneklimatet hos dig? Hur påverkas byggnaden, men framförallt personerna av innneklimatet?

Konsulttjänster


Energiberäkningar

Analys av inneklimat

Lufttäthetsprovning

OVK

HS Energi & Klimat AB

Knutsborg 47

245 45 Staffanstorp


"För en mer energieffektiv vardag"


Henrik Sundberg

0702-64 27 62

henrik@energioklimat.se


Jörgen Hermansson

0730-20 72 72

jorgen@energioklimat.se


Mats Jönsson

0733-66 61 88

mats@energioklimat.se