Hem

Vi hjälper er till en mer energieffektiv vardag

Allt inom solceller, ventilation & inneklimat

Solceller

Projektering, Försäljning, montering & Service

Ventilation

Projektering, Försäljning, OVK

Certifierad funktionskontrollant

av ventilationssystem

Behörighet K

Certifieringsnummer 7165

Konsulttjänster

Lufttäthetsprovning med Blower door, värmefotografering, energi-beräkning, analys av inne-klimat samt OVK.

Energieffektiviseringar

Nybyggnation, ombyggnad eller till befintlig fastighet

Energiberäkningar

Affärsidé


"HS Energi & Klimat AB ska med personligt engagemang och med produkter av högsta kvalité erbjuda privatpersoner och företag hållbara lösningar för en energieffektiv framtid"

HS Energi & Klimat AB utför


  • Energiberäkningar


  • Allt inom Solceller


  • OVK (Obligatorisk ventilationskontroll)


  • Projektering & Försäljning av FTX


  • Provtryckning & Värmefotografering